S-A INDEPLINIT PROFETIA Sfantului Mucenic Metodie al Patrarelor : regele Belgiei a abdicat ! Ultimul mare semn inaintea inceperii Razboiului Mondial !

Judecata Domnului

Profetia Sfantului Mucenic Metodie al Patarelor:

 

“Iar Sfinţitul Mucenic Metodie al Patarelor zice că în vremea aceea, când va cădea Turcia, va veni Filip al şaselea cu 18 limbi (naţiuni) şi va face război, cum n-a mai fost niciodată”.

 

Sa citim toata profetia Sfantului Mucenic Metodie al Patrarelor :

 

Arhiepiscopul Patarelor, care a fost la anii 278 de la Hristos şi a pătimit în vremea împărăţiei lui Aurelian şi s-a săvârşit prin tăiere cu sabie

 

PENTRU cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia.

 

Pe la anul şapte mii de la facerea lumii, se vor ridica ismailitenii şi agarenii, adică cei ce se trag din Agar şi din Ismail, care sunt turcii şi tătarii şi vor înconjura zidurile cetăţii Vizantiei (Constantinopol) şi vor aduna toate neamurile în cetatea de pe şapte munţi. Câtă urgie, când te va înconjura mulţimea de oameni, şi te vor stăpâni ca pe un lucru de nimic! Şi zidurile cele frumoase vor cădea, ca un smochin putred şi va călca pruncul (care se înţelege Ismail) asupra ta. Şi va pune asupra ta sceptrul, iar întru dânsa nu va rămânea, şi va pune mâinile lui pe Sfintele lui Dumnezeu Altare. Şi cele sfinte nu le va primi, ci le va da fiilor pierzării; iar după aceea se va ridica şarpele cel adormit şi va bate pe prunc şi haina lui, cea împărătească, îmbrăcând-o, slăvi-se-va numele lui întru bune vestiri. Iar fiii pierzării, întărind războiul, vor da feţele lor către apusul soarelui, şi, vai de tine, cetate de pe şapte munţi! Şi aşa va da şarpele cel adormit la moarte cuvioasă. Şi va stăpâni asupra cetăţii de pe şapte munţi neamul cel plăvit cincisprezece ani; şi vor da şi vor mânca dintr-însa mulţi, spre izbândirea sfintelor.

Şi vor stăpâni la răsărit trei purtători de grijă şi la apus oarecare purtător de grijă (care este neamţul) şi cu dânsul împreună se vor scula şapte lupi (care sunt cele şapte puteri), la seamă sălbatici (lupi se înţelege neamul cel biruitor). Şi îi vor bate pe ismailiteni şi îi vor goni pe dânşii până la colonie, care se înţelege că este locul mutării. Şi vor tulbura neamurile cele de acolo, care sunt ascultătoare credinţei lor; şi vor scorni cu grabă mare şi cu mânie iute şi vor împărţi. Partea cea dintâi va ierna la Efes; a doua parte la Magulini; a treia parte la marginea câmpului mării la Pergam (lângă Smirna), iar a patra la Bitinia. Şi vor înşira vase multe pe apă şi vor călca hotarele ei; atunci se vor tulbura limbile care şed în unghiurile Ostrovului şi se va ridica Filip cu 18 limbi şi se vor aduna la Constantinopol şi vor porni războiul, cum nu s-a făcut niciodată; şi vor alerga pe uliţele cetăţii şi multă vărsare de sânge se va face, încât va curge sângele ca pâraiele şi se va tulbura marea până în adâncul noianului.

Atunci boul va striga; măgura cea uscată va plânge; (prin care se înţelege dealul din partea Droiului). Şi atunci vor sta caii şi se va auzi glas din cer, strigând: „Staţi, staţi! Pace vouă! Destul!” Această izbândire se va face pentru cei nesupuşi şi neascultători. Şi le va zice: „Veniţi către părţile din dreapta oraşului şi acolo veţi afla un om, stând cu multă întristare, rezemându-se între doi stâlpi (coloane), ştergându-şi sudoarea de pe hainele sale şi va fi cu barba albă, drept, milostiv şi cu haine sărăcăcioase şi blând la fire, de vârstă mijlocie, şi va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui.” Şi glas de înger se va propovădui: „Luaţi-l şi-l încoronaţi pe acesta împărat.” Şi, luându-l pe el patru îngeri purtători de viaţă, îl vor duce pe dânsul la Sfânta şi marea Biserică a lui Dumnezeu, Sofia, şi îl vor încorona pe el împărat şi îi vor da lui în mâna dreaptă o sabie, zicându-i: „Imbărbătează-te şi te întăreşte, biruieşte pe vrăjmaşii tăi.” Luând el sabia de la îngeri, va bate pe ismailiteni şi pe etiopieni şi pe tătari şi pe alte neamuri. Pe ismailiteni în trei îi va împărţi: partea întâi o va tăia cu sabia, a doua parte o va boteza, iar a treia parte o va goni cu mare mânie până la copacul singur (Mărul roşu). Şi întorcându-se de la război, se vor deşerta comorile pământului şi toţi se vor îmbogăţi, nimeni dintre dânşii nu va fi sărac şi pământul îşi va da roada sa însutit. Iar din armele cele de război îşi vor face fiare de plug şi seceri. Şi va împărăţi 15 ani, iar după moartea lui va împărăţi altul 11 ani, şi acesta va vedea moartea sa mai înainte de vreme, mergând în Ierusalim, unde este împărăţia lui Dumnezeu, iar după el vor împărăţi patru feciori ai lui. Cel dintâi va împărăţi la Roma, iar cel de al doilea va împărăţi la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Şi aceştia, ridicând război între dânşii, pe preoţi şi pe călugări îi vor lua la oaste; şi nici unul dintre dânşii nu se va mântui.

Şi, nefiind vreun bărbat de folos, ca să fie pus împărat pe pământ, va împărăţi o muiere spurcată şi fără de ruşine. Şi aceasta va spurca Sfintele Biserici şi Jertfelnicele lui Dumnezeu şi, stând în mijlocul Constantinopolului, va propovădui, zicând cu mare glas: „Cine este Dumnezeu afară de mine şi cine va sta împotriva împărăţiei mele?” Şi, îndată, se va cutremura Constantinopolul şi se va scufunda cu totul în pierzare şi numai cele ce se cheamă „măguri uscate” se vor vedea. Şi trecând prin Constantinopol corăbierii vor zice: „Aici a fost Constantinopolul cel vestit şi lăudat în lume!” Şi aşa, va împărăţi altul la Tesalonic, puţină vreme, şi se va scufunda şi acela şi după aceasta se va scufunda şi Smirna şi Cipru, de furtună, în mare.

După aceea, va împărăţi Antihrist şi va face minunate şi ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulţi de la dreapta credinţă, iar de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Şi îi va mări şi îi va slăvi pe jidovi şi va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu şi le va preface în capişti idoleşti; şi va fi foamete şi ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca şi pâraiele şi lacurile vor seca şi ploaia nu-şi va da roada sa pe pământ. Şi va stăpâni, prea bestematul, trei ani şi şase luni.

Atunci va trece anul ca luna şi luna ca săptămâna şi săptămâna ca ziua şi ziua ca ceasul şi ceasul ca minutul, pentru robii cei aleşi ai lui Dumnezeu. Iar după împlinirea acelor trei ani şi jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra pământului, şi îl va arde de trei coţi adâncime. Atunci va striga pământul către Dumnezeul şi Ziditorul său, zicând: „Curat sunt înaintea Ta, Doamne, şi întru mine nu este greşeală.” Atunci, cerul, ca o carte se va înfăşura, iar îngerii vor trâmbiţa, şi la ale lor glasuri vor învia morţii. Şi cei drepţi vor sta de-a dreapta împăratului ceresc, iar cei păcătoşi de-a stânga; şi drepţii vor moşteni cereştile bunătăţi, iar păcătoşii veşnica muncă a focului nestins, şi viermele cel neadormit, cu slujitorii lui Antihrist, care i-au înşelat.

Iar pe noi să ne învrednicească să dobândim veşnicele bunătăţi, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul, a Căruia este slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.

 

Philippe Belgia

 

 

Printul Philippe are 53 de ani…

 

“Născut la 6 iunie 1934, cel de-al doilea fiu al lui Leopold al III-lea şi al reginei Astrid a devenit al şaselea monarh belgian la 9 august 1993…”

 

Regele Belgiei a anunţat, într-o alocuţiune radiotelevizată, că intenţionează să abdice la 21 iulie, de Ziua Naţională, lăsându-l la tron pe prinţul Philippe.

“Cu seninătate şi încredere vă anunţ intenţia mea de a abdica la 21 iulie 2013, Ziua noastră Naţională, în favoarea prinţului moştenitor Philippe”, a declarat regele Albert, justificându-şi decizia prin vârsta sa înaintată (79 de ani) şi problemele sale de sănătate, după 20 de ani, câţi s-a aflat pe tron.

“Constat că vârsta şi sănătatea mea nu îmi mai permit să îmi exercit funcţia, aşa cum mi-o doream”, a spus el în alocuţiunea retransmisă de principalele posturi de televiziune şi de radio din regat.

“După 20 de ani de domnie, sunt de părere că a venit momentul să predau ştafeta generaţiei următoare. Constat că prinţul Philippe era bine pregătit pentru a-mi succeda. Se bucură, împreună cu prinţesa Mathilde, de toată încrederea mea”, a adăugat el.
Prinţul Philippe are 53 de ani.

“A fost pentru mine o onoare şi o şansă să pot consacra o mare parte din viaţă în serviciul ţării noastre şi al populaţiei sale”, a precizat regele în această declaraţie înregistrată la Palatul regal.

Născut la 6 iunie 1934, cel de-al doilea fiu al lui Leopold al III-lea şi al reginei Astrid a devenit al şaselea monarh belgian la 9 august 1993, după decesul inopinat al fratelui său, regele Baudouin, care nu a avut urmaşi.

Albert al II-lea împlinea în această vară 20 de ani de domnie. În ultimele luni, presa belgiană a evocat o posibilă abdicare a regelui, în favoarea fiului său, Philippe, mai ales în contextul “afacerii Delphine”.

Delphine Boel, care spune că este victima unor ‘discriminări’ de la dezvăluirea presupusei paternităţi a regelui într-o carte apărută în 1999, i-a dat în judecată, la 17 iunie, pe regele Albert al II-lea, pe prinţul moştenitor Philippe şi pe sora acestuia, Astrid, precum şi pe tatăl ei legal, Jacques Boel, solicitând efectuarea unor teste ADN pentru a dovedi că este al patrulea copil al suveranului belgian, care nu a recunoscut-o niciodată.

Tribunalul de primă instanţă din Bruxelles a stabilit pentru la toamnă procesul presupusei fiice naturale a regelui, care cere recunoaşterea filiaţiei, relatează AFP. Prima audiere a fost pur procedurală.

Avocaţii reclamantei, Delphine Boel, artist plastic de 45 de ani, şi cei care reprezintă familia regală, urmează să se pună de acord asupra datelor viitoarelor audieri. Ei se vor afla din nou la tribunal, la 3 septembrie, pentru a fixa calendarul acestora. “Se supun Codului Civil, sunt atacaţi şi se apără”, a declarat avocatul familiei regale, Alain Berenboom, citat de agenţia de presă Belga.
Delphine Boel a precizat că s-a hotărât să apeleze la justiţie după ce a “încercat să reia comunicarea cu Albert prin scrisori, prin intermediul unor lideri religioşi şi al altor persoane private, în vederea normalizării situaţiei”, constatând că totul a eşuat.(preluat deveghepatriei.wordpress.com)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s